قرارداد نوع اول

در این نوع قرارداد پشتیبانی شبکه ، پس از بررسی سیستمها و شبکه و بهینه سازی وضعیت موجود بر اساس استاندارها، با توجه به نیاز و درخواست کارفرما نیروی انسانی متخصص به هر تعداد که مورد نیاز باشد در محل کارفرما مستقر خواهند شد . حضور کارشناسان در محل کارفرما بر اساس توافق بصورت تمام وقت بوده و تمام روزهای هفته حضور خواهند داشت . مبلغ این نوع قراردادها باتوجه به تعداد سیستمها و وسعت شبکه ، بر اساس توافق و بصورت سالیانه محاسبه می گردد .

قرارداد نوع دوم

در این نوع قرارداد پس از بررسی های اولیه شبکه و رفع مشکلات موجود به جهت رسیدن به وضعیت استاندارد، کارشناس هر هفته یک روز ( و یا بر اساس توافق بیشتر از یک روز ) جهت بازدید دوره ای سیستمها و شبکه به محل کارفرما اعزام می گردد . در سایر روزهای کاری نیز در صورت بروز مشکل ابتدا ضمن تماس تلفنی با واحد پشتیبانی مرکزی سعی می شود از راه دور مشکل برطرف گردد . در صورت عدم رفع مشکل، ظرف ۲ ساعت یک نفر کارشناس جهت رفع اشکال به محل اعزام می گردد . مبلغ این نوع قرارداد بصورت یک رقم ثابت ( شارژ ماهیانه ) در نظر گرفته می شود که بستگی به تعداد کامپیوترها و وضعیت کلی شبکه دارد . این نکته را باید در نظر داشت که نیروی انسانی متخصص برای این نوع قرادادها همیشه باید جهت اعزام به محل کارفرما آماده بکار باشد .

قرارداد نوع سوم

در این نوع قرارداد تعمیر و نگهداری هر زمان که سیستم و یا شبکه دچار مشکل شود کارفرما ابتدا با واحد پشتیبانی مرکزی تماس گرفته و مشکل را اعلام می کند کارشناس پشتیبانی ابتدا سعی می کند از راه دور و تلفنی مشکل را برطرف نماید اما در صورت عدم رفع مشکل یک نفر کارشناس جهت رفع مشکل به محل کارفرما اعزام می گردد .مبلغ قرارداد در این نوع بصورت یک رقم شارژ ماهیانه ثبات در نظر گرفته می شود. 

در این نوع قرارداد هر ما یکبار کارشناسان شرکت جهت بررسی و بازدید دوره ای سیستمها و شبکه به محل کارفرما اعزام می گردد .

قرارداد نوع چهارم

در این نوع قرارداد هر زمان که سیستم و یا شبکه دچار مشکل شود کارفرما ابتدا با مرکز پشتیبانی مجموعه تماس گرفته و مشکل را اعلام می دارد کارشناس پشتیبانی جهت رفع مشکل به محل کارفرما اعزام می گردد .مبلغ قرارداد در این نوع بصورت یک رقم شارژ ماهیانه ثبات در نظر گرفته می شود و در صورت اعزام کارشناس به محل به ازائ هر ساعت مبلغی محاسبه گردیده و بصورت فاکتور جداگانه ای به کارفرما اعلام می شود . در این نوع قرارداد هر ما یکبار کارشناسان جهت بررسی و بازدید دوره ای سیستمها و شبکه به محل کارفرما اعزام می گردد .